Uzsākts Daugavas krastu stiprināšanas projekts pie Dievu kalna Lielvārdē

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) uzsācis Ķeguma HES ūdenskrātuves krasta nostiprināšanu Dievu kalna apkaimē Lielvārdē.

Par šī posma Daugavas krastu nostiprināšanu ticis runāts jau sen, jo Ķeguma HES ūdenskrātuves apskalotais Dievu kalns krietni noskalots gadu gaitā,  kā rezultātā līdzekļu izlietojuma noteikšanas konsultatīvā komisija pieņēma lēmumu to nostiprināt. LVģMC Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas projekta vadītājs Guntars Jansons min, ka objekta būvdarbi ūdenskrātuves zonā uzsākti pēc zivju nārsta perioda, 20. jūnija. Darbus plānots pabeigt atbilstoši līguma nosacījumiem 2015. gada vasarā. Krastu nostiprināšana Dievu kalna apkaimē nepieciešama kā valsts kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana – vēsturnieki apgalvo, ka šeit atrastas pirmās cilvēku apdzīvotās apmetnes apliecinājumi  Baltijas jūras reģionā, stāsta Guntars.

Šobrīd var apgalvot, ka projekts iezīmēs kultūrvēsturiskas vietas saglabāšanu, jo pastāvot pašreizējam krasta līnijas erozijas tempam, īsākā vai garākā periodā krasts un pats Dievu kalns tiktu pakļauts noskalošanai.

Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbus un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansējumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1060, kuri paredz, ka akciju sabiedrības "Latvenergo" finansē šo darbu veikšanu no saviem ieņēmumiem. Kopējās Dievu kalna būvdarbu izmaksas ir ap 630 000 tūkstoši eiro. LVģMC šis ir otrais no šāda mēroga projektiem. Pirms Dievu kalna projekta jau realizēts krasta nostiprināšanas projekts pie Tomes Dambja.

 

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 28601605

E-pasts: rolands@tels.lv

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv