Vēstures fakti

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) reģistrēta komercreģistrā 07.07.2009. LVĢMC izveidots saskaņā ar 01.07.2009. MK rīkojumu Nr. 448  "Par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu".

Līdz LVĢMC izveidošanai, lai vāktu un apstrādātu vides informāciju, veiktu vides monitoringu un informētu sabiedrību par vides stāvokli, nodrošinātu zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īstenotu valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā, darbojās  valsts aģentūra "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra", kura darbu uzsāka 2005.gada 1.janvārī, apvienojot valsts aģentūru "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra", Latvijas Vides aģentūru un Valsts ģeoloģijas dienestu.

Lasiet vairāk par vēstures faktiem: hidrometeoroloģija, ģeoloģija, vide.