Atkritumu statistikas apkopojumi

Valsts statistiskā pārskata “Nr.3-Pārskats par atkritumiem” datu apkopojumi

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2019              

 

Pārskati par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un materiāliem

2006

2007 2009 2010 2011

 

Pārskati par naftas produktu atkritumiem
2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Pārskati par nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem
2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018      

 

 

Pārskati par atkritumu sadedzināšanas iekārtām

2003

2004 2005 2006

2007

2008 2009 2010 2011

2012

 

Pārskati par SIA Cemex atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas darbību
2003 2004 2005 2006 2007

2008

2010 2011

2012

 

Pārskati par bīstamo atkritumu pārvadājumiem
2003 2004

2005

2006 2007 2008

 

Pārskats par saražotā, importētā un izlietotā iepakojuma veidiem un  resursu atgūšanu Latvijā

2003

2004 2005 2006

2007

2008 2009 2010

 

Pārskati par atkritumu izgāztuvēm un poligoniem Latvijā
2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014
2015 2016 2017 2018

 

Pārskati par PHB un PHT saturošām iekārtām
2003

2005

2007 2008