Atkritumu pārvadājumi (APUS)

Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts sistēmas izstrāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru ir noslēgusi darbu pie atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts sistēmas (turpmāk – sistēma) izstrādes.

Lai informētu atkritumu apsaimniekošanas komersantus par jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem, 2018. gada 10. augustā ministrija organizēja informatīvu semināru.

Semināra laikā ministrijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvji sniedza prezentācijas, kā arī sadarbībā ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem atbildēja uz semināra dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 70 pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanas jomu.

Sistēma uzsāka savu darbību 2018. gada 10. augustā un tuvākajā laikā lejupielādei būs pieejamas arī mobilās lietotnes efektīvākai un ērtākai sistēmas lietošanai Android un Apple mobilajās ierīcēs. Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr. 494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” stājās spēkā 2018. gada 7. augustā un ir pieejami Latvijas Republikas tiesību aktu tīmekļvietnē: https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumu-uzskaites-kartiba.

Neskaidrību gadījumā ministrija aicina sazināties rakstiski, sūtot e-pastu uz adresi pasts@varam.gov.lv vai vēstuli uz adresi Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 ar norādi “Par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu”. 

Sistēmas izveide tika finansēta Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas projekta “Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas paplašināšana un pilnveidošana” (Reģ.Nr.1-08/5/2018) ietvaros.

VARAM prezentācija 10.08.2018

 

 

Informācija par līgumu slēgšanu par APUS lietošanu ir pieejama šeit.

APUS Ievades instrukcija

APUS datu ievade jāveic šeit.

Lai varētu operatīvāk veikt atkritumu pārvadājumu reģistrēšanu, ir iespēja lietot Mobilās aplikācijas APUS datu ievadei:

Android viedtālruņiem Image result for google play icon

 

iOS viedtālruņiem Image result for app store

 

                                                       APUS lietotāji (uz 01.06.2019.)

A.C.B. SIA ĶILUPE SIA
AD Biogāzes stacija SIA Lampu demerkurizācijas centrs SIA
AJ Power Recycling SIA Latmetāls Steel SIA
ALL recycling SIA LatRosTrans SIA 
Ametekss SIA Lautus SIA (agrāk Ragn-Sells)
AP Kaudzītes SIA Lielzeltiņi SIA
ATITA SIA Liepājas PB SIA
Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija SIA Liepājas RAS SIA
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra" SIA Liepājas SEZ Pārvalde
Auto pārstrāde SIA LIKTENIS SIA 
Auto Starts tirdzniecība SIA LOMMETALLA SIA
Balticfloc SIA LSEZ SIA DG Termināls
Baltik Eko Group SIA Marin Bunker SIA
BAO AS METALEKSPO SIA
BARKENTINA SIA Metaproms group SIA
Bīstamo atkritumu serviss SIA METKO SIA
Būvfirma INBUV SIA MINECRAFTERS SIA
Clean R SIA MOSK 1 SIA
Corvus Company SIA MOSS&MOSS SIA
CPM Trading SIA NIKA MI SIA
Cronimet Latvia SIA NORDIC PLAST SIA
Dankers & Partneri SIA PARS ECO SIA
Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums AS PCE SIA
Daugavpils ūdens SIA PET Baltija SIA
Delta LV SIA Priekuļu bloks SIA
Dobeles komunālie pakalpojumi SIA PrintPack Service SIA
Druplat SIA R Recycling SIA
Dzintarjūra SIA   RES-MET SIA
E Daugava SIA Rīgas meži SIA
E.Operators SIA  R-Technology SIA
Eco Baltia vide SIA SANEKSS METĀLS SIA
Eirogarāžiņa SIA Saslaukas transports SIA
EKO KURZEME SIA Saujiņa SIA
Eko Osta SIA Sātiņi energo LM AS 
Eko Recycling SIA SCHWENK Latvija SIA
Eko Sistem Serviss SIA SELDEKSPO SIA
EKO STEEL SIA Ti-Ci SIA
Eko Terra SIA TIKAUTO SIA
Ekobaze Latvia SIA Tire bee SIA
EkoDeal SIA TM Capital SIA
Ekovalis Latvija SIA T-Metāls SIA
Esys SIA Tolmets Rīga SIA
Fero M SIA TOLMETS SIA
Fikss SIA TOLMETS TUKUMS SIA
Fonekss Metāls SIA TOLMETS VIDZEME SIA
Galaksis N SIA Transsib SIA
GALANGAL SIA Tukuma metāls Ltd SIA
Getliņi EKO SIA UTILAR SIA
GOFRE BALTIJA SIA V&TLOM SIA
Green Plastics SIA V.L.T. SIA
Grigeo Recycling SIA VAL.MET.A firma SIA
Grind grupa SIA Ventbunkers AS 
Grindplast SIA VentEko SIA
Herlig SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts SIA
IMETALS SIA Ventspils nafta termināls SIA
J.E.F. SIA Vereco SIA
JAPPS SIA Vējdole SIA
Jelgavas komunālie pakalpojumi SIA Vides resursu centrs SIA
Jordanpolymers SIA Vides serviss SIA
Juglas papīrs SIA Vidusdaugavas SPAAO SIA
JUMIS Siguldas pilsētas SIA Viduskurzemes AAO SIA
Berglands SIA VK Terminal Services SIA 
KRAUZERS SIA VVV Recycling SIA
Krāsaino Metālu Manufaktūra SIA Why Recycle SIA
  ZAAO SIA
Kuldīgas komunālie pakalpojumi SIA Zaļais Cikls SIA
KULK SIA Zaļā Mārupe SIA
Kurzemes eļļas SIA Zemgales EKO SIA
Ķeizarsils SIA Zemgales enerģijas parks SIA