BRAPUS

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BRAPUS) pārzinis.

BRAPUS sistēmas darbību regulē Ministru kabineta 2014. gada 15. aprīļa noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Detalizētāku informāciju par reģistrēšanos BRAPUS skatīt šeit.

BRAPUS lietotāji uz 20.04.2018.
A.C.B.  AS Lattrast Holding SIA
AB-RENT SIA Latvijas energoceltnieks SIA
Aivus SIA Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
Alba SIA Liktenis SIA
All recycling SIA Ljana SIA
ALMOTUS SIA Madonas namsaimnieks SIA
AMATNIEKS SIA Marss Ogres SIA
AP Kaudzītes SIA Meliorators-J SIA
ASG Holding SIA MOSK SIA
Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība "Piejūra" SIA
NIKA MI SIA
BAO AS Olaines ūdens un siltums A/s
Būvgružu pārstrāde SIA Ostas celtnieks SIA
Ceļu pārvalde A/s Ozolmājas SIA
Clean R SIA Pilsētas eko serviss SIA
Dankers&Partneri SIA Pretpils SIA
Daudlati SIA RADESS ltd SIA
Daugava Z/s Ragn-Sells SIA
Daugavpils būvmehanizācija SIA RB Namnieks SIA
Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums SIA REHA SIA
Dobeles komunālie pakalpojumi SIA RISS SIA
Eco Baltia Vide SIA Rīgas Siltums A/s
ECO Transport SIA* Rīgas tilti SIA
Eirobūvmetāls SIA RMT SIA
EKO Kurzeme SIA Roadeks SIA
EKO LAKS SIA RSC Noma SIA
Eko Latgale SIA RSC SIA
EKO OSTA SIA Rubate SIA
EKO VR SIA Rumi Trans SIA
EkoDeal SIA SK TRANSPORTS SIA
Ekoplant SIA SKAUS SIA
Euro Concord A komandsabiedrība*  SORMS SIA
FL Bautechnik SIA STALKERS K SIA
Fragmentum SIA Talce SIA
IK "X-TEAM" TIKAUTO SIA
Jakubini SIA TM Capital SIA
Jelgavas komunālie pakalpojumi SIA TransTitan SIA
Jēkabpils pakalpojumi SIA Tranzīts L SIA
Jēkabpils PMK SIA Tukuma metāls LTD SIA
JS konteineri SIA Turebergs Steel Construction SIA*
JUMIS, Siguldas PSIA URAL BALT SIA
Jūrmalnieks AK SIA V Service SIA
Kandavas ceļi SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts PSIA
Krauzers SIA Veronija SIA
Kuldīgas komunālie pakalpojumi SIA Vērsis RO SIA
KULK SIA Viduskurzemes AAO SIA
Ķilupe SIA Viskonta SIA
Labiekārtošana -D SIA ZAAO SIA

Madvila SIA

MOSK 1 SIA

* slēgta pieeja BRAPUS