BRAPUS

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (BRAPUS) pārzinis.

BRAPUS sistēmas darbību regulē Ministru kabineta 2014. gada 15. aprīļa noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Detalizētāku informāciju par reģistrēšanos BRAPUS skatīt šeit.

                                                  BRAPUS lietotāji (uz 20.05.2019.):

A.C.B.  AS LAUTUS SIA
AB-RENT SIA Liepājas namu apsaimniekotājs SIA
Aivus SIA Liktenis SIA
All recycling SIA Ljana SIA
ALMOTUS SIA Madonas namsaimnieks SIA
AMATNIEKS SIA Madvila SIA
AP Kaudzītes SIA Marss Ogres SIA
ARGON SIA Meliorators-J SIA
Atkritumu apsaimniekošana
sabiedrība"Piejūra" SIA
Metaproms Group SIA
BAO AS Mosk 1 SIA
Būvfirma INBUV SIA MOSK SIA
Būvgružu pārstrāde SIA NIKA MI SIA
Ceļu pārvalde A/s Olaines ūdens un siltums A/s
Clean R SIA Ostas celtnieks SIA
Dankers&Partneri SIA Ozolmājas SIA
Daudlati SIA Pilsētas eko serviss SIA
Daugava Z/s Pretpils SIA
Daugavpils būvmehanizācija SIA RADESS ltd SIA
Daugavpils specializētais
autotransporta uzņēmums SIA
RB Namnieks SIA
Dobeles komunālie pakalpojumi SIA REHA SIA
Eco Baltia Vide SIA Rīgas Siltums A/s
Eirobūvmetāls SIA Rīgas tilti SIA
EKO Kurzeme SIA Roadeks SIA
EKO LAKS SIA RSC Noma SIA
EKO OSTA SIA RSC SIA
EkoDeal SIA Rubate SIA
Ekoplant SIA Aizkraukles KUK SIA
FL Bautechnik SIA SKAUS SIA
Fragmentum SIA SORMS SIA
Getliņi EKO SIA STALKERS K SIA
IK "X-TEAM" Talce SIA
Inerto materiālu serviss SIA TIKAUTO SIA
Jakubini SIA TM Capital SIA
Jelgavas komunālie pakalpojumi SIA Tolmets SIA
Jēkabpils pakalpojumi SIA Tolmets Vidzeme SIA
Jēkabpils PMK SIA TransTitan SIA
JS konteineri SIA Tranzīts L SIA
JUMIS, Siguldas PSIA Tukuma metāls LTD SIA
Jūrmalnieks AK SIA Fonekss metāls SIA
Kandavas ceļi SIA V Service SIA
Konteineru serviss SIA VALGRINA SIA
Krauzers SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts PSIA
Kuldīgas komunālie pakalpojumi SIA Veronija SIA
KULK SIA Vērsis RO SIA
Ķilupe SIA Viduskurzemes AAO SIA
Labiekārtošana -D SIA Viskonta SIA
Fero M SIA ZAAO SIA