Pakalpojumi

LVĢMC blakus pamatdarbībai – radioaktīvo atkritumu apglabāsanai, veic dažādus pakalpojumus, piemēram, jonizējošā starojuma avotu (tai skaitā radioaktīvo atkritumu) transportēšanu, uzstādīšanu, uzraudzību, apsekošanu un hermētiskuma pārbaudi; darba vietas radiācijas monitoringu; jonizējošā starojuma avotu (tai skaitā radioizotopu dūmu detektoru) demontāžu, transportēšanu, pārstrādi, iepakošanu un nodošanu ilgstošā glabāšanā radioaktīvo atkritumu glabātavā ,,Radons”; radioaktīvi piesārņotu vietu apsekošanu, izpēti un dezaktivāciju; radioaktīvā piesārņojuma likvidāciju un atrasto jonizējošā starojuma avotu savākšanu radiācijas incidentu un radiācijas avāriju vietās; radioaktīvo atkritumu transportēšanu, pārstrādi, iepakošanu un nodošanu ilgstošā glabāšanā radioaktīvo atkritumu glabātavā ,,Radons”; radioaktīvo atkritumu, kuri piesārņoti ar īsi dzīvojošiem radionuklīdiem glabāšanu līdz nuklīdu sabrukšanai; dokumentu noformēšanu to atbrīvošanai no Valsts uzraudzības un nodošanu sadzīves atkritumu poligonā.