Sadzīves (nebīstamie) atkritumi

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”:

1) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

2) nodrošina ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās informācijas sniegšanu sabiedrībai, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām.

Dati par sadzīves (nebīstamiem) atkritumiem ir sākti apkopot kopš 2002.g. ar Valsts statistikas pārskatu “Nr.3- Pārskats par atkritumiem”.