Gaisa kvalitāte

Gaisa kvalitāti raksturo galvenie piesārņojošo vielu rādītāji (indikatori) –sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds, ozons, oglekļa oksīds un  daļiņas (PM10 un PM2,5), kuru paaugstinātās koncentrācijas ietekmē kā cilvēku veselību, tā arī veģetāciju.

Gaisa kvalitāti Latvijā kopumā var uzskatīt par labu. Laika periodā no 2004.-2010.gadam visā Latvijas teritorijā netika novēroti SO2, ozona un CO piesārņojošo vielu robežlielumu pārsniegšanas gadījumi cilvēku veselības aizsardzībai.

Gaisa kvalitātes novērojumu tīkls

Operatīvā  informācija par gaisa kvalitāti

Ikmēneša informācija par gaisa kvalitāti Latvijas pilsētās

Informācija par gaisa kvalitātes indikatoriem Eiropā (izstrādājusi Eiropas Vides aģentūra)

Informācija par gaisa kvalitāti lielākajās Eiropas pilsētās (informācija sagatavota sadarbībā ar Austrijas pilsētu Lincu)

Pakalpojumi:

Gaisa kvalitātes informācija

Gaisa kvalitātes ilggadīgo mērījumu dati

Drošs un nekaitīgs darba vides gaiss