Pārskati un novērtējumi par gaisa kvalitāti

 

Pārskati par gaisa kvalitāti Latvijā
2003 2004 2005 2006 2007

2008

Pielikums

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019          

 

Gaisa kvalitātes novērtējumi

2003 - 2007

2008 - 2010

2013

2014 - 2018

 

Atskaites par Valsts monitoringa tīkla izvietojumu
2014

 

Novērtējums par sāls/smilts kaisīšanas un dabisko avotu radīto ietekmi uz daļiņu PM10 koncentrāciju zonā LV0001 “Rīga”

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

Valsts rīcības programma, lai samazinātu smalko daļiņu PM2.5 emisiju valstī un to radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību