Pārskati par emisijām gaisā

 

Pārskats par sadedzināšanas iekārtām ar jaudu virs 50 MW

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018        

 

Pārskats par GOS (gaistošo organisko savienojumu) emitējošām iekārtām

2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pārskats par gaisa piesārņojumu no punktveida stacionārajiem avotiem (iekārtām)

2007. gads

Pārskats par šķidrās degvielas ar paaugstinātu sēra saturu izmantošanu

2003. gads