Ziņojumi starptautiskajām organizācijām

Starptautiskajām organizācijām sniegtie dati un informācija gaisa jomā pieejama Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla (Eionet) Centrālajā datu krātuvē (CDR, Central Data Repositary)