Biocīdu aktīvās vielas

Informācija par biocīdu aktīvajām vielām ir pieejama ECHA sagatavotajā aktīvo vielu sarakstā, kurā ir iekļautas aktīvo vielu/produktu veidu kombinācijas, par kurām ir iesniegts pieteikums aktīvās vielas apstiprināšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

Līdzko aktīvās vielas/produkta veida kombinācija ir izvērtēta un apstiprināta saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 prasībām vai par aktīvās vielas/produkta veida kombināciju tiek pieņemts Eiropas Komisijas pamatots īstenošanas lēmums to neapstiprināt, aktīvo vielu sarakstā parādās atbilstošais normatīvais akts. LVĢMC informē uzņēmumus, kuriem ir izsniegts inventarizācijas numurs saskaņā ar Nacionālajām prasībām, par izmaiņām, kas attiecas uz inventarizācijas numuru derīguma termiņu

Attiecīgi šajā sarakstā informāciju par aktīvām vielām var atrast ievadot:

 • Vielas CAS un/vai EK Nr.;
 • Vielas nosaukumu (Substance Name);
 • Produkta veidu (Type) – kopumā ir 22.produkta veidi;
 • Apstiprinājuma statusu (Approval Status) – alfabētiskā secībā var atlasīt vielas, kuras:
  • ir apstiprinātas (Approved),
  • ir neapstiprinātas (Not approved),
  • atrodas darba programmā (Under review)
 • Kompetento iestādi, kas veic novērtēšanu (Evaluating Competent Authority);
 • Normatīvā akta numuru (Legal Act);
 • Derīguma termiņu (Expiry Date)

 

Lūdzam ņemt vērā, ka sarakstā norādītā informācija var nebūt pilnīgi precīza. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Biocīdu palīdzības dienestu, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu biocides@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni +371 67770023