Biocīdu palīdzības dienests

Palīdzības dienesta funkciju biocīdu regulas (ES) Nr. 528/2012 izpratnē pilda VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) - Biocīdu palīdzības dienests.

Biocīdu palīdzības dienests sniedz padomus ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un citām ieinteresētām pusēm par to attiecīgiem jautājumiem, pienākumiem un saistībām saskaņā ar regulu (ES) Nr. 528/2012.

Kontakti:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa
Biocīdu palīdzības dienests

Maskavas iela 165,
Rīga, LV-1019,
Telefons: +371 67770023

www.meteo.lv
biocides@lvgmc.lv

 

Informāciju par citu dalībvalstu palīdzības dienestiem skatīt šeit.