Piešķirtie inventarizācijas numuri un atļaujas

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) piešķirtie inventarizācijas numuri un atļaujas:

Atlaujas_Authorisations_2020_Septembris.xls

Biocidu inventarizacijas numuri_28.08.2020.xls

Savienibas atlaujas 2020. gada Septembris.xls

Eiropas Savienības dalībvalstu piešķirtās atļaujas un to savstarpējās atzīšanas skatīt šeit.

Par derīguma termiņiem vairāk lasīt šeit.

 

 

Saistībā arī Covid-19 vīrusa izplatību un izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc dezinfekcijas līdzekļiem gan no patērētāju, gan profesionālo lietotāju puses. Tāpēc VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) kā kompetentā iestāde aptiekām Latvijā piemēro atkāpi no Biocīdu regulas prasībām. Tas ļaus uz laika posmu, nepārsniedzot 180 dienas, piedāvāt tirgū biocīdus, kas neatbilst iepriekš minētās regulas noteiktajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Šāds solis ir nepieciešams, lai mazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu. Plašāka informācija pieejama šeit.