Brexit

Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) bija paredzēta 2019. gada 30. martā. Pēc jaunākās informācijas AK izstāšanās no ES ir pagarināta līdz 2020.gada 31.janvārim.

Ziniet savu lomu!

Sāciet noteikt savu lomu piegādes ķēdē un savu turpmāko sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalsts (ES-27) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) tirgu. Kur un ar ko Jūs veicat uzņēmējdarbību, arī noteiks to, kā AK izstāšanās ietekmēs Jūsu darbību.

REACH regulas joma:

  • Lai saglabātu REACH regulas izpratnē reģistrētās vielas ES-27 / EEZ tirgū, AK ražotāji un formulētāji var vai nu nodot savu uzņēmējdarbību, vai iecelt vienīgo pārstāvi vienā no ES-27 / EEZ valstīm.
  • Ja uzņēmums atrodas AK, un, reģistrējis vielu saskaņā ar REACH regulu, reģistrācija vairs nebūs aktīva pēc AK izstāšanās no ES.
  • Ja Jūsu vielu ir reģistrējis AK importētājs, šī reģistrācija nebūs aktīva pēc AK izstāšanās no ES. Tas nozīmē, ka, lai turpinātu piekļuvi ES tirgum, importētā viela būs jāreģistrē ES 27/EEZ juridiskai personai. Šajā nolūkā var iecelt tikai tādu vienīgo pārstāvi, kas atrodas ES-27/EEZ, lai veiktu vajadzīgo importētās vielas reģistrāciju.
  • Ja AK uzņēmuma rīcībā ir REACH licence vai uz to attiecas REACH licence attiecībā uz dažiem XIV pielikuma vielas izmantošanas veidiem, licences nosacījumi vairs nav spēkā. Ja pakārtotais lietotājs kādā no ES-27 / EEZ valstīm balstās uz AK uzņēmumam piešķirtajām REACH licencēm tam ir jāpārliecinās, ka ir vēl viens ES-27 / EEZ piegādātājs, kam ir derīga licence to izmantošanai, vai pašiem jāpieprasa jauna licence.

Vairāk informācijas ir atrodama ECHA mājaslapā, kā arī attiecībā uz REACH regulas jomu uzņēmējiem ir pieejama noderīga informācija Jautājumu & Atbilžu sadaļā šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar REACH un CLP palīdzības dienestu, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni +371 67032027

CLP regulas joma:

  • Ja AK pēc izstāšanās no ES vēlēsies eksportēt vielas ES-27 / EEZ tirgū, to produktiem joprojām būs jāatbilst ES noteikumiem, tostarp CLP regulai. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams atbilstoši klasificēt un marķēt AK produktus. Tomēr AK uzņēmumiem vairs nebūs jāiesniedz paziņojumi klasifikācijas un marķējuma sarakstā (C&L Inventory) - tas būs jādara importētāja uzņēmumam ES.

Attiecībā uz CLP regulas prasībām uzņēmējiem ECHA mājaslapā ir pieejama noderīga informācija Jautājumu & Atbilžu sadaļā šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar REACH un CLP palīdzības dienestu, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni +371 67032027

Biocīdu regulas joma:

  • Pēc AK izstāšanās no ES, attiecībā uz AK uzņēmumiem vairs neattieksies Regulas Nr. 528/2012 prasības;
  • Saskaņā ar Regulu Nr. 528/2012, lai AK uzņēmums saņemtu atļauju biocīdu izvietošanai ES tirgū, uzņēmumam ir jābūt oficiālam pārstāvim ES. Attiecībā uz jau piešķirtajām atļaujām – uzņēmumiem būs jāveic izmaiņas, lai atļaujas turētājs būtu ES reģistrēts uzņēmums;
  • AK uzņēmumiem - aktīvo vielu ražotājiem vai biocīda ražotājiem, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. pantu iekļauti ECHA aktīvo vielu ražotāju sarakstā, būs jāveic izmaiņas, norādot oficiālo pārstāvi ES.

Attiecībā uz biocīdu regulas prasībām uzņēmējiem ECHA mājaslapā ir pieejama noderīga informācija Jautājumu & Atbilžu sadaļā šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Biocīdu palīdzības dienestu, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu biocides@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni +371 67770023

PIC regulas joma:

  • ES-27 uzņēmumiem, eksportējot uz AK, būs jāpaziņo arī par to bīstamo vielu eksportu, kuras reglamentē PIC regula. Tas tiks darīts, izmantojot ePIC rīku. Eksporta paziņojums ePIC ir jāiesniedz 35 dienas pirms eksporta.

Attiecībā uz eksporta-importa jomu uzņēmējiem ECHA mājaslapā ir pieejama noderīga informācija Jautājumu & Atbilžu sadaļā šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar chemdb@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni +371 67032028