Atbalsts

Noderīgi materiāli saskaņā ar Komisijas regulu (ES) 2016/918, kas stājās spēkā 2018. gada 1. februārī:

 

2011. gadā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra ieviesa ECHA-term datu bāzi. Tā nodrošina galvenos REACH, CLP un Biocīdu regulas terminus un to tulkojumus 23 ES oficiālajās dalībvalstu valodās.


Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.

LVĢMC ir iespējams iegādāties maksas palīgmateriālu "Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu", plašāka informācija pieejama šeit.

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home

(pēdējo reizi atjaunots 02.10.2014.).