CLP 2017 Rīkojies tūlīt

Saskaņā ar CLP regulas (EK) Nr. 1272/2008 61. panta 4. punktu maisījumiem, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EEK (DPD), un laisti tirgū jau pirms 2015. gada 1. jūnija, drīkst atrasties tirgū ar šo marķējumu līdz 2017. gada 1. jūnijam (plaukta perioda beigas).

Ņemot vērā, ka plaukta periods tuvojas beigām, REACH un CLP palīdzības dienests aicina tos uzņēmumus, kas vēl nav veikuši maisījumu pārmarķēšanu, to darīt nekavējoties, lai pēc šā gada 1. jūnija Latvijas tirgū laistie maisījumi būtu atbilstoši CLP regulas prasībām.

Plašāku informāciju par pārklasificēšanu un pārmarķēšanu saskaņā ar CLP regulu var izlasīt REACH un CLP palīdzības dienesta veidotajās prezentācijās, kas tika prezentētas š.g. 20. aprīļa seminārā “Ievads maisījumu pārklasificēšanā un pārmarķēšanā saskaņā ar CLP regulu”

Šīs izmaiņas attiecas arī uz ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām, kurām no 2017. gada 1. jūnija jābūt saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2015/830.

Jaunums! LVĢMC ir iespējams iegādāties maksas palīgmateriālu "Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu", plašāka informācija pieejama šeit.

Papildu informāciju par CLP regulas prasībām var saņemt REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot LVĢMC Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027. Klātienes konsultācijām jāpiesakās iepriekš.

Lasīt vēl: