Reaģēšana ārkārtas situācijās veselības jomā

Lai pilnvarotās iestādes varētu veikt savus pienākumus saskaņā ar CLP regulas 45. panta 1. punktu, tām vajadzīga informācija par tirgū laistiem maisījumiem, kas, ņemot vērā to ietekmi uz veselību vai pamatojoties uz to fizikālo ietekmi, klasificēti kā bīstami. Minēto informāciju importētāji un pakārtotie lietotāji iesniedz pilnvarotajām iestādēm valsts līmenī, un tā parasti ietver produkta identifikāciju, bīstamības identifikāciju, informāciju par sastāvu un toksikoloģisko informāciju. Saindēšanās centri paļaujas uz informāciju, ko sniedz minētās pilnvarotās iestādes, un dažreiz paši pilda šādu iestāžu funkcijas.

Latvijā pilnvarotā iestāde, kas veic pienākumus saskaņā ar CLP regulas 45. panta 1. punktu, ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

2017. gada 23. martā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesī tika publicēta Komisijas regula (ES) 2017/542 (turpmāk VIII pielikums), ar ko groza CLP regulu, pievienojot tai pielikumu par saskaņotu informāciju, kura saistīta ar reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā (pievienots jauns (VIII) pielikums).

Termiņi informācijas paziņošanai:

  1. Importētāji un pakārtotie lietotāji, kas laiž tirgū maisījumus privātai lietošanai, no 2020. gada 1. janvāra ievēro VIII pielikumā noteiktos noteikumus;
  2. Importētāji un pakārtotie lietotāji, kas laiž tirgū maisījumus profesionālai lietošanai, no 2021. gada 1. janvāra ievēro VIII pielikumā noteiktos noteikumus;
  3. Importētāji un pakārtotie lietotāji, kas laiž tirgū maisījumus rūpnieciskai izmantošanai no 2024. gada 1. janvāra ievēro VIII pielikumā noteiktos noteikumus.

Paziņošanas rīki*

*Paziņošanas rīki vēl tiek uzlaboti, atjaunināti, norit arī IT rīku vadlīniju tulkošanas darbi.

Atbalsts

Saindēšanās centri: UFI izmantošana Jūsu produktiem un maisījumiem

21. un 22. maijā LIELISKA iespēja piedalīties ECHA rīkotajā konferencē, kas sniegs ieskatu uzņēmumiem par pašreizējo ES ķīmisko vielu regulēšanas prioritātēm pēc REACH galīgā reģistrācijas termiņa. Kā arī praktiskās darbības saistībā ar CLP regulas VIII pielikuma prasībām - kā iesniegt paziņojumu PCN portālā.
Iepazīsties ar programmu un reģistrējies pasākumam šeit!!

01.02.2018. ECHA organizēja tiešsaites semināru par bīstamo maisījumu paziņošanu pilnvarotajām iestādēm. Semināra ieraksts un prezentācijas atrodamas šeit.

03.10.2017. ECHA organizēja tiešsaistes semināru par bīstamo maisījumu paziņošanu pilnvarotajām iestādēm. Semināra prezentācijas un ieraksts šeit.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes pieejamas ECHA tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par paziņošanu pieejama šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar CLP palīdzības dienestu: reach@lvgmc.lv vai zvanot pa telefonu 67032027.