IT rīki

ECHA Cloud Services

​Vairāk par ECHA mākoņpakalpojumiem variet izlasīt ECHA mājaslapā (latviešu valodā).

Palīglīdzeklis konta izveidošanai ECHA.

 

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/images/reachITLogo.jpg

 

REACH-IT ir galvenā tiešsaistes sistēma, kas atbalsta nozari, dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Ķimikāliju aģentūru, lai varētu droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt datus un dokumentāciju.

REACH-IT sistēmā iespējams:

 1. veikt ar vielu reģistrāciju saistītās darbības (provizoriskā reģistrācija), informācijas pieprasīšana (Inquiry), vielas reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana utt.);
 2. iesniegt pieteikumu licences saņemšanai;
 3. iesniegt paziņojumu par vielām izstrādājumos;
 4. iesniegt pakārtotā lietotāja paziņojumus;
 5. iesniegt paziņojumu klasifikācijas un marķēšanas sarakstam u.c.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

Prezentācija par REACH-IT.

REACH-IT izveidoto dokumentāciju var iesniegt tikai IUCLID 6 rīkā!

 

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “iuclid 6”

IUCLID ir IT rīks, kas attēlo, uzglabā un uztur, un dod iespēju apmainīties ar datiem par ķīmisko vielu būtiskām un bīstamām īpašībām. Lai aizpildītu laukus, rīks jāuzinstalē savā datorā. Programmatūra ir bez maksas.

Dati, ko uztur un uzglabā IUCLID rīkā, ir:

 • informācija par lietotājiem (kontaktpersonas, ražotnes);
 • informācija par ķīmiskajām vielām:
  • to sastāvs,
  • identifikatori (CAS numurs, IUPAC nosaukums u.c. identifikatori);
  • klasifikācija un marķējums;
  • fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • toksikoloģiskās īpašības;
  • ekotoksikoloģiskās īpašības;
  • jebkurš ziņojums, kas attiecas uz vielu (pētījumu rezultāti, izvērtējums utt.)
Vairāk informācijas šeit.
IUCLID rīka lietošanai pieejamas rokasgrāmatas (pieejama arī latviešu valodā).
ECHA veidotie mācību materiāli ir atrodami šeit.

Pieejami prezentāciju materiāli par ECHA semināru IUCLID 6.2 versiju šeit.

Video materiāls IUCLID atjaunināšanai pieejams šeit. 
Vietne atjauninājumu lejuplādei.

ECHA veidotas pamācības IUCLID lietotājiem:

Visas ECHA veidotās video pamācības par IUCLID pieejamas šeit.

IUCLID Cloud tagad ir pieejams papildinājums, kas palīdz soli pa solim sagatavot dosjē. Vairāk informācijas šeit.

29.11.2017. Chemical Watch un ECHA rīkoja bezmaksas tiešsaites semināru par sadarbību IUCILD Cloud - " Uzzini kādām jābūt ideālai konsultanta - MVU sadarbībai". Semināra ieraksts atrodams šeit
 
 

Attēlu rezultāti vaicājumam “chesar”

Chesar ir ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) un ķīmiskās drošības ziņojuma (CSR) sagatavošanas un ziņošanas rīks. Šis rīks palīdz sistematizēt informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu iedarbības novērtējumu un riska aprakstu, kas atvieglo pārskatāma CSR izveidi.

Lai to izmantotu, jābūt pietiekamai informācijai par vielas īpašībām, lietošanas veidiem, vielas tonnāžu un ar vielas lietošanas veidiem saistītiem apstākļiem. Rīks aprēķina iedarbības aplēses, kas tiek salīdzinātas ar paredzētajiem beziedarbības līmeņiem.

ECHA izveidotās pamācības Chesar sinhronizēšanai ar IUCLID Cloud.

Vairāk informācijas un rokasgrāmatas pieejamas ECHA mājaslapā.