IT rīki

 • ECHA mākoņpakalpojumi

ECHA Cloud Services

Aktualitātes

 

​Vairāk par ECHA mākoņpakalpojumiem variet izlasīt ECHA mājaslapā (latviešu valodā).

Palīglīdzeklis konta izveidošanai ECHA.

 

 

 • REACH-IT

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/images/reachITLogo.jpg

 

REACH-IT ir galvenā tiešsaistes sistēma, kas atbalsta nozari, dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Ķimikāliju aģentūru, lai varētu droši iesniegt, apstrādāt un pārvaldīt datus un dokumentāciju.

REACH-IT sistēmā iespējams:

 1. veikt ar vielu reģistrāciju saistītās darbības (provizoriskā reģistrācija), informācijas pieprasīšana (Inquiry), vielas reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana utt.);
 2. iesniegt pieteikumu licences saņemšanai;
 3. iesniegt paziņojumu par vielām izstrādājumos;
 4. iesniegt pakārtotā lietotāja paziņojumus;
 5. iesniegt paziņojumu klasifikācijas un marķēšanas sarakstam u.c.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

REACH-IT sistēmas lietošanai pieejamas REACH-IT nozares lietotāja rokasgrāmatas, kas soli pa solim skaidro, kā iesniegt prasības, paziņojumus un informācijas pieprasījumus.

Aktualitātes

No 16.03.2018. REACH-IT būs atvērts saziņai un reģistrācijas atvēršanai būs atvērts 24 stundas dienā 7 dienas nedēļa. Iespējami traucējumi darbībā 16.03.2018. 07:00-10:00.

2017. gada 7. novembrī  izdota jaunā REACH-IT versija.

Jaunajā versijā būs sekojoši uzlabojumi:

 • Vienotā iesnieguma veidotājiem būs iespēja redzēt nepieciešamo iesniedzamo datu apjomu (REACH regulas VI - X pielikumi).
 • Jauna ziņošanas forma pakārtotajiem lietotājiem par atļautajiem (REACH regulas 66.pants) un nepamatotiem lietojumiem (REACH regulas 38.panta 1.punkts). 
 • Jauna reģistrācijas pieteikuma forma vielām atbilstoši REACH regulas 7.panta 2.punktam.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23191285/JS-image.png/a720d175-83c8-266f-c397-81f97f44339e?t=1507538617569

Jaunās REACH-IT datu kopīgošanas lapas paraugs.

REACH-IT izveidotās dokumentācijas var iesniegt tikai IUCLID 6 rīkā!

 

 • IUCLID

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “iuclid 6”

IUCLID ir IT rīks, kas attēlo, uzglabā un uztur, un dod iespēju apmainīties ar datiem par ķīmisko vielu būtiskām un bīstamām īpašībām. Lai aizpildītu laukus, rīks jāuzinstalē savā datorā. Programmatūra ir bez maksas.

Dati, ko uztur un uzglabā IUCLID rīkā, ir:

 • informācija par lietotājiem (kontaktpersonas, ražotnes);
 • informācija par ķīmiskajām vielām:
  • to sastāvs,
  • identifikatori (CAS numurs, IUPAC nosaukums u.c. identifikatori);
  • klasifikācija un marķējums;
  • fizikāli ķīmiskās īpašības;
  • toksikoloģiskās īpašības;
  • ekotoksikoloģiskās īpašības;
  • jebkurš ziņojums, kas attiecas uz vielu (pētījumu rezultāti, izvērtējums utt.)
Vairāk informācijas šeit.
IUCLID rīka lietošanai pieejamas rokasgrāmatas (pieejama arī latviešu valodā).
ECHA veidotie mācību materiāli ir atrodami šeit.

Aktualitātes

15.11.2017. ECHA rīkoja tiešsaites semināru par IUCLID 6.2 versiju. Semināra prezentācija un ieraksts pieejami šeit.

Tajā ir sekojoši uzlabojumi:
 • izmaksu kalkulators (noskaidro izmaksas pirms iesniedz dokumentāciju);
 • jauna failu apmaiņas funkcija (datu apmaiņai ar iepriekšējām IUCLID versijām);
 • iekļauti jaunumi no CLP un GHS;
Video materiāls IUCLID atjaunināšanai pieejams šeit. 
Vietne atjauninājumu lejuplādei.

! Jaunas ECHA veidotas pamācības IUCLID lietotājiem:

Visas ECHA veidotās video pamācības par IUCLID pieejamas šeit.

IUCLID Cloud tagad ir pieejams papildinājums, kas palīdz soli pa solim sagatavot dosjē. Vairāk informācijas šeit.

29.11.2017. Chemical Watch un ECHA rīkoja bezmaksas tiešsaites semināru par sadarbību IUCILD Cloud - " Uzzini kādām jābūt ideālai konsultanta - MVU sadarbībai". Semināra ieraksts atrodams šeit
 
 
 • Chesar rīks

Attēlu rezultāti vaicājumam “chesar”

Chesar ir ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) un ķīmiskās drošības ziņojuma (CSR) sagatavošanas un ziņošanas rīks. Šis rīks palīdz sistematizēt informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu iedarbības novērtējumu un riska aprakstu, kas atvieglo pārskatāma CSR izveidi.

Lai to izmantotu, jābūt pietiekamai informācijai par vielas īpašībām, lietošanas veidiem, vielas tonnāžu un ar vielas lietošanas veidiem saistītiem apstākļiem. Rīks aprēķina iedarbības aplēses, kas tiek salīdzinātas ar paredzētajiem beziedarbības līmeņiem.

ECHA izveidotās pamācības Chesar sinhronizēšanai ar IUCLID Cloud.

Vairāk informācijas un rokasgrāmatas pieejamas ECHA mājaslapā.

Aktualitātes

2017. gada 15. novembrī izdota jaunā Chesar 3.3 versija ar uzlabotu atbalstu nozarēm kartes.
 
Kā arī papildus uzlabojumi:
 • izveidota saderība ar UICLID 6.2 versiju un IUCLID Cloud;
 • uzlabota programmas;
 • uzlabota ģenerēto ziņojumu kvalitāte - ietverot ķīmiskās drošības pārskatus un iedarbības scenārijus.