Izvērtēšana

ECHA un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti, kā arī noskaidrotu, vai noteikta viela rada risku cilvēku veselībai vai videi.

Izvērtējumā saskaņā ar REACH regulu uzmanība tiek pievērsta trim dažādiem aspektiem:

  1. reģistrētāju iesniegto testēšanas priekšlikumu pārbaudei,
  2. reģistrētāju iesniegtās dokumentācijas pareizības pārbaudei,
  3. vielas novērtēšanai.

Tiklīdz izvērtējums ir pabeigts, reģistrētājiem var pieprasīt iesniegt papildu informāciju par attiecīgo vielu.

Lasīt vēl:

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.

 

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home