Jautājumi?

Palīdzības dienesta funkciju REACH regulas izpratnē pilda VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) - REACH palīdzības dienests.

REACH palīdzības dienests sniedz padomus ražotājiem, importētājiem, pakārtotiem lietotājiem un visām citām ieinteresētām pusēm par to attiecīgiem jautājumiem, pienākumiem un saistībām saskaņā ar šo regulu, jo īpaši attiecībā uz vielu reģistrāciju, vēlīno provizorisko reģistrāciju, REACH-IT u.c.

Kontakti:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa
REACH palīdzības dienests

Maskavas iela 165,
Rīga, LV-1019,
Telefons: +371 67032027
www.meteo.lv
reach(at)lvgmc.lv

Citu dalībvalstu REACH palīdzības dienestu kontaktinformācija ir atrodama šeit.