Pakārtoti lietotāji

 

Pakārtots lietotājs: jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas rūpnieciskām vai profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu, vai vielu preparātā. Izplatītājs vai patērētājs nav pakārtots lietotājs.

Pakārtoto lietotāju galvenie uzdevumi un pienākumi ir (vispārīgie pienākumi ir izklāstīti REACH regulas IV un V daļā, ja nav norādīts citādi):

  • apzināt atbilstošus pasākumus, kas raksturoti saņemtajās drošības datu lapās, un piemērot tos;
  • saņemot iedarbības scenāriju vai informāciju, kas iegūta no šā scenārija, pārbaudīt, vai pašreizējais lietošanas veids ir tajā minēts un vai pastāv atbilstība tajā raksturotajiem apstākļiem;
  • ja lietošanas veids nav minēts iedarbības scenārijā, sazināties ar piegādātāju, lai šo lietošanas veidu varētu iekļaut iedarbības scenārijā vai veikt kādu citu darbību;
  • sazināties ar piegādātājiem, ja Jums ir jauna informācija par vielas vai maisījuma bīstamību vai rodas pārliecība, ka paziņotie riska pārvaldības pasākumi nav atbilstoši;
  • laižot vielas vai maisījumus tirgū (piemēram, sintezētāja statusā) vai ražojot izstrādājumus, sniegt attiecīgu informāciju klientiem, lai varētu tos droši lietot;
  • izpildīt pienākumus, kas saistīti ar lietotās vielas licencēšanu vai ierobežošanu. Attiecīgo informāciju un nodrošināmos apstākļus piegādātājs parasti norāda drošības datu lapā.

Pakārtoti lietotāji/Downstream users

Webinar: Kā un kad pakārtotiem lietotājiem ir pienākums darīt zināmu informāciju ECHA:

Lasīt vēl:

 

Uzzini savus pienākumus! Izmanto

”Navigator interaktīvo rīku”

Piezīme - ECHA mājas lapā daļa informācijas ir tulkota arī latviešu valodā. Valodu var izvēlēties augšējā labajā lapas stūrī.

 

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home