REACH 2018 reģistrācija

Noderīgi materiāli no semināriem:

 • 30.-31.01.2018. ECHA organizē "REACH 2018 konference" Helsinkos. Uzzini vairāk šeit.
 • 15.-19.05.2017. "REACH 2018 Spring School" - ECHA`s organizēta tiešsaistes semināru virkne par REACH 2018 reģistrācijas soļiem ar iespēju uzdot jautājumus ekspertiem. Vairāk informācijas un reģistrācijas forma šeit.
 • 27.-28.04.2017. Eiropas Komisijas, ECHA un UEPME organizēts seminārs maziem un vidējiem uzņēmumiem par REACH regulas prasībām - "REACH 2018 un tālāk"Sofijā, Bulgārijā (prezentācijas pieejamas sadaļā "Programme" un noderīgi materiāli sadaļā "Usefull materials").
 • 04.-05.04.2017. ECHA organizētā Ieinteresēto pušu diena 2017, uzsvars uz REACH reģistrāciju 2018  (pieejamas prezentācijas un video).
 • 09.-10.03.2017. ECHA un UEAPME organizēts seminārs maziem un vidējiem uzņēmumiem - REACH 2018 reģistrācija MVU - sekmīgs ceļš uz reģistrāciju (prezentācijas un video pieejams sadaļā "Programme").
 • 28.02.2017. LVĢMC organizēts bezmaksas seminārs "REACH 2018 reģistrācija".

Pēdējais REACH reģistrācijas termiņš ir 2018. gada 31. maijs, kas attiecināms uz esošām vielām, kuras ražo vai importē 1-100 t/gadā.

Reģistrācijas termiņš ir saistošs:

 • Vielu ražotājiem;
 • Vielu un vielu maisījumos importētājiem;
 • Vienīgajiem pārstāvjiem.

Ja viela nebūs reģistrēta līdz 2018. gada 31. maijam, pēc šī datuma vielu būs aizliegts ražot, importēt vai piegādāt ES/EEZ teritorijā.

Vai nokavējāt reģistrācijas termiņu? Pēc iespējas ātrāk pieskaņojiet REACH prasībām!

Ja esiet nokavējis termiņu, Jums  nekavējoties ir jānodrošina atbilstība:

 • Ja esiet veikuši provizorisko reģistrāciju esošai vielai, variet to nekavējoties reģistrēt (līdz turpmākam paziņojumam joprojām variet izmantot provizoriskās reģistrācijas numuru)
 • Ja neesiet veikuši provizorisko reģistrāciju, pirms reģistrācijas ir jāiesniedz pieprasījums (Inquiry).

Ir paredzams, ka REACH 2018 reģistrācijas laikā tiks iesniegtas līdz 70 000 reģistrācijas dokumentāciju, kas ir 3 reizes vairāk nekā Iepriekšējos reģistrācijas termiņos. Tāpēc ir svarīgi sākt gatavoties REACH reģistrācijai jau tagad, lai varētu visu izdarīt laicīgi un nesaskarties ar testēšanas laboratoriju un ECHAs pārslodzi.

Lai izpildītu REACH reģistrācijas prasības, iespējams nolīgt konsultantu, Jūs varat nolīgt konsultantu. ECHA izveidojusi palīgmateriālu ar kontroljautājumiem laba konsultanta nolīgšanai.

Lai palīdzētu uzņēmumiem izpildīt REACH reģistrācijas prasības, ECHA izveidojusi 7 soļu programmu.

1.solis – pārziniet savu portfolio:

 • Identificējiet, kuras vielas būs jāreģistrē līdz 2018. gada 31. maijam;
 • Apziniet savus pienākumus attiecībā uz REACH regulu;
 • Pārliecinieties, vai analītiskā informācija (spektri, hromatogrammas u.c.) par vielu ir pareiza.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā (latviešu valodā).

2.solis – atrodiet savas reģistrācijas dalībniekus:

 • Pārskatiet savas provizoriskās reģistrācijas;
 • Atrodiet dalībniekus, kuriem ir nodoms reģistrēt, vai jau ir reģistrējuši to pašu vielu;
 • Pievienojieties pre-SIEFam;
 • Vienojieties par vielas identitāti.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.
Vielu saraksts, kuru galvenais reģistrētājs ir paziņots REACH-IT sistēmā.

REACH un CLP palīdzības dienesta veidota prezentācija par REACH 2018 reģistrācijas 1. un 2. soli  (atjaunots 03.03.2017.)

3.solis – koordinējiet darbu ar citiem reģistrācijas dalībniekiem:

 • Jāizveido vai jāpievienojas SIEFam;
 • Jāapzina pieejamie dati un jāvāc trūkstošie dati par vielas īpašībām, kas nepieciešami reģistrācijas dokumentācijas aizpildīšanai;
 • Organizējiet datu kopīgu lietošanu un izmaksu sadali SIEF ietvaros.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.
REACH un CLP palīdzības dienesta veidota prezentācija par REACH 2018 reģistrācijas 3. soli

4.solis – novērtējiet bīstamību un riskus:

 • Apkopojiet informāciju par vielas lietošanas veidiem;
 • Apkopojiet datus par bīstamību saskaņā ar REACH regulas informācijas prasībām attiecīgiem vielas lietošanas veidiem un tonnāžai;
 • Novērtējiet informācijas kvalitāti par vielas bīstamību;
 • Nosakiet rīcību, ja tiek konstatēti datu nepilnības;
 • Vienojieties SIEF ietvaros par vielas klasifikāciju un marķēšanu;
 • Veiciet ķīmiskās drošības novērtējumu, ja ražojiet/importējiet >10t/gadā.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

REACH un CLP palīdzības dienesta veidots informatīvais materiāls par REACH 2018 reģistrācijas 4. soli

Praktiska rokasgrāmata MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem 

5.solis – sagatavojiet reģistrācijas pieteikumu kā IUCLID dokumentāciju:

 • Sagatavojiet reģistrācijas dokumentāciju – kā galvenais vai līdzreģistrētājs.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

ECHA veidotais palīgmateriāls

Tiešsaistes seminārs ar subtitriem latviešu valodā:

<>

 

 

6.solis – Iesniedziet reģistrācijas dokumentāciju:

 • Iesniedziet reģistrācijas dokumentāciju, izmantojot REACH-IT sistēmu;
 • Pārbaudiet savu REACH-IT kontu; ECHA komunicēs ar reģistrētājiem, izmantojot šo platformu;
 • Samaksājiet ECHAi reģistrācijas nodevu, kas būs norādīta ECHAs sūtītajā rēķinā.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

7.solis – regulāri atjaunojiet dokumentāciju:

 • Turpiniet atjaunot un aktualizēt reģistrācijas dokumentāciju;
 • Izskatiet ECHA gada novērtēšanas ziņojumus;
 • Izpildiet datu apmaiņas pienākumus, kas attiecas uz jauniem dalībniekiem.

Vairāk informācijas ECHA mājaslapā.

Izmantotie resursi:
http://echa.europa.eu/home

https://youtu.be/OPHKLXhfS_U