SEG inventarizācija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737 (Rīgā 2017. gada 12. decembrī) „Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi“ sagatavo  Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķinus un to aprakstus enerģētikas, rūpniecisko procesu un produktu izmantošanas un atkritumu apsaimniekošanas sektoriem un rezultātus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Eiropas Komisijai (EK) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (Konvencija) sekretariātam.

Papildus informāciju iespējams iegūt, izmantojot saites: