SEG inventarizācija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem Nr. 217 sagatavo  Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju aprēķinus un to aprakstus enerģētikas, rūpniecisko procesu, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas un atkritumu apsaimniekošanas sektoriem un rezultātus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Eiropas Komisijai (EK) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (Konvencija) sekretariātam.

Papildus informāciju iespējams iegūt, izmantojot saites: