Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

LVĢMC uztur Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru Latvijā. Reģistrā apkopota informācija par vairāk nekā 3500 vietām. Informācija reģistrā tiek aktualizēta atbilstoši likuma "Par Piesārņojumu" regulējumam.

BECOSI projekta ietvaros izveidota Latvijas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karte

Anketa pašvaldībām par izgāztuvēm 2016.g.