Radona koncentrācijas noteikšana dzeramā ūdens paraugos

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir realizējis Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Radioaktīvo vielu novērtējums vidē”, kura galvenais mērķis bija izvērtēt radona līmeni dzeramajā ūdenī. 2016. gada laikā tika veikts vienreizējs apsekojums lielākajās Latvijas ūdensapgādes vietās (virs 100 m3/diennaktī). Iegūtie rezultāti ir robežās no 0.1 līdz 21.7 Bq/l. Lielākā koncentrācija 40 Bq/l tika konstatēta Madlienā. Iegūtie rezultāti ir labi, jo saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām pieļaujamais radona līmenis dzeramajā ūdenī ir 100 Bq/l.

Rezultātu attēlojums kartē.

Informāciju par radioaktīvo vielu radons skatīt šeit.