Upju baseinu apgabalu konsultatīvās padomes

Upju baseinu apgabala konsultatīvā padome ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kā arī uzņēmēju (komersantu) un citu interešu grupu intereses jautājumos, kas saistīti ar vides kvalitātes mērķu sasniegšanu attiecīgajā apgabalā. Padomes darbību nosaka 2003.gada 9.decembra MK noteikumi Nr.681 "Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums".

Paziņojumi par plānotajām sēdēm

Ar 01.01.2013. Konsultatīvo padomju sekretariāta funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļa. Kontaktpersonas uzziņām:

Ieva Bruņeniece – tālr.: 67026440, e-pasts: ieva.bruneniece@varam.gov.lv

Ieva Jakovļeva

 

Sēžu protokoli un citi materiāli

 

Daugava

Gauja

Lielupe

Venta

2.sasaukums (2010.02.01.-2016)

Sastāvs

VARAM rīkojums

VARAM rīkojums

VARAM rīkojums

VARAM rīkojums

Reglaments

Reglaments

Reglaments

Reglaments

Reglaments

Sēžu protokoli un citi materiāli

2010.06.03 sēde

2010.12.21 sēde

2011.05.12 sēde

2011.11.10 sēde

2012.02.16 sēde

2012.10.18 sēde

2011.12.14 sēde

2012.06.08 sēde

2012.10.11 sēde

2010.06.08 sēde

2011.05.05 sēde

2011.12.07 sēde

2012.05.16 sēde

2012.11.01 sēde

2010.06.10 sēde

2011.05.05 sēde

2012.02.29 sēde

2012.05.30 sēde

2012.10.25 sēde

1. sasaukums (2006.09.27-2009)

Sēžu protokoli un citi materiāli

2006.12.12 sēde

2007.06.05 sēde

2007.09.13 sēde

2007.11.29 sēde

2008.10.23 sēde

2009.06.09 sēde

2006.11.14 sēde

2007.05.29 sēde

2007.11.08 sēde

2008.12.11 sēde

2009.06.16 sēde

2006.12.07 sēde

2007.05.15 sēde

2007.11.15 sēde

2008.10.02 sēde

2009.06.12 sēde

2006.11.02 sēde

2007.06.14 sēde

2007.12.05 sēde

2008.11.13 sēde

 

2009.06.18 sēde