2-Ūdens pārskati

Valsts statistikas pārskatā "2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" ir iekļauta informācija par ūdens ņemšanu un izmantošanu, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu, kā arī par saražotajām un izmantotajām notekūdeņu dūņām. Informācija ir plaši izmantojama gan iedzīvotāju vajadzībām, gan ziņojumu gatavošanai valsts un starptautiskajām institūcijām.

Pilnīgāka informācija par ūdens ieguvi un izmantošanu, notekūdeņu apjomiem un piesārņojošo vielu apjomiem tajos pieejama datu bāzē "2-Ūdens".

 

Šeit zemāk publicēti iepriekšējos gados sagatavotie apkopojumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām - par izmantotajām testēšanas metodēm laboratorijām notekūdeņu analīzēm, kā arī par notekūdeņu dūņu ražošanu un izmantošanas vides monitoringa rezultātiem. Pārējie pārskati pieejami datu bāzē "2-Ūdens".

Pārskati par biežāk pielietotajām testēšanas metodēm notekūdeņu analīzēm

2003. gads

2004. gads

2005. gads

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

 

Pārskati par notekūdeņu dūņu ražošanu un izmantošanas vides monitoringa rezultātiem

2003. gads

2004. gads

 

LVĢMC ir sagatavojis un publicē arī Pārskatu par prioritāro vielu un bīstamo vielu emisiju ūdenī 2011.gadā.