Ūdens

Ūdens sastāda 70 % no cilvēka ķermeņa, tikpat liels daudzums ūdens sedz mūsu planētu. Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām.

Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par upju baseinu apsaimniekošanu, kuras mērķis ir ilgtspējīga ūdens resursu izmantošana – lai nodrošinātu ūdens izmantošanas iespējas līdzīgā kvalitātē un apjomā kā šodien, tā arī nākotnē. Tāpat šeit ir iekļauta būtiska informācija par notekūdeņiem un dažāda veida pārskatiem – gan par notekūdeņu izmantošanu un novadīšanu, gan par ūdens kvalitāti, kā arī atsevišķa sadaļa par nozīmīgu apdraudējumu sabiedrības drošībai – plūdiem.