Vide

LVĢMC veido un attīsta vienotu vides informācijas sistēmu, iekļaujot tajā aktuālu, mērķtiecīgu un pārbaudītu informāciju par gaisu, ūdeni, atkritumiem, ķīmiskajām vielām un klimatu atbilstoši LVĢMC atbildības jomām.

Vides sadaļā pieejami pārskati par vides kvalitāti un slodzi uz vidi Latvijā, apjomīgas datu bāzes, kuras ir šo pārskatu pamatā, kā arī informācija, kas iesniegta starptautiskajām organizācijām.

Informācija par vidi tiek sniegta, balstoties uz:

  • vides novērojumu datiem;
  • laboratorisko pārbaužu datiem;
  • operatoru sniegtajiem datiem par piesārņojuma novadīšanu vidē.

2018. gada nogalē VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" parakstīja statistikas iestāžu saprašanās memorandu par sadarbību oficiālās statistikas sistēmas kvalitātes politikas ieviešanā. Saprašanās memorands.