Eiropa

SOER (The European Environment State and Outlook Report) ir Eiropas Vides aģentūras nozīmīgākais ziņojums, kuru publicē reizi piecos gados un tā mērķis ir sniegt informāciju par Eiropas vides stāvokli.

2015.gada martā tika publicēts Eiropas Vides aģentūras sagatavotais pārskats “Eiropas vide - stāvoklis un perspektīvas 2015” (The European environment — state and outlook 2015 report (SOER 2015)).

SOER 2015 sastāv no vairākām sadaļām: