Latvija

LVĢMC reizi četros gados sagatavo un publicē nacionālo ziņojumu par vides stāvokli, ietverot tajā informāciju par vides kvalitāti un slodzi uz vidi. Ziņojumu publicēšanas starplaikos informāciju regulāri papildina. Ziņojumu, kā arī ziņojumu publicēšanas starplaikos apkopoto informāciju ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā.

Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2012. – 2015.

Nacionālais ziņojums par vides stāvokli - 2008. - 2011

Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2008

Ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006

Ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006 - PDF formātā

Vides  pārskati 1996 - 2004