Vides kvalitātes analīze un kontrole ļaus uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) laboratorija ir viena no vadošajām valstī, kas palīdz gan Latvijas iedzīvotājiem, gan pašvaldībām, uzņēmumiem un pakalpojumus sniedzošajām iestādēm kontrolēt vides kvalitāti, veicot laboratoriskos izmeklējumus ūdens, gaisa, augsnes paraugiem. Bieži vien LVĢMC laboratorijas izdarītās paraugu analīzes ļauj ne tikai noteikt vispārējo vides kvalitāti minētajās jomās, bet arī prognozēt, piemēram, kādas lauksaimniecības kultūras būtu izdevīgākās zemniekiem, kāds mēslojums zemei būtu vajadzīgs utml.

„LVĢMC laboratorija ir gan viena no lielākajām, gan arī tehniski vislabāk aprīkotajām šāda veida vides kvalitātes kontroles laboratorijām valstī,” uzsver LVĢMC laboratorijas vadītāja Valentīna Maļecka, „tāpēc pie mums vēršas gan uzņēmumi, gan pašvaldības, gan teritoriju un namu apsaimniekotāji un arī privātpersonas, lai veiktu visdažādākās paraugu analīzes. Piemēram, mēs nodrošinām analīzes augsnes paraugiem, lai zemes īpašnieki varētu iegūt sīku informāciju par augsnes sastāvu lauksaimniecības zemēs, varētu plānot gan audzējamās kultūras, gan nepieciešamo mēslojumu un resursus zemes kvalitātes uzturēšanai.” Līdzīgi iespējams noteikt arī ūdens kvalitāti, izanalizējot iesniegtos ūdens paraugus. „Būtībā jebkuram – arī privātpersonai – ir iespējams atnest mums sagatavotu ūdens paraugu un saņemt mūsu veiktos laboratoriskos izmeklējumus, piemēram, lai noteiktu dzeramā ūdens kvalitāti,” stāsta Valentīna Maļecka, skaidrojot, ka pārsvarā gan šo iespēju izmanto apsaimniekotāji un arī pašvaldības, lai saņemtu vajadzīgās atļaujas, kā arī nodrošinātu dzeramā ūdens monitoringu un auditmonitoringu. Līdzīgas analīzes iespējams veikt arī uzņēmējiem ne tikai ūdens, bet arī gaisa kvalitātes monitoringu, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības veikšanai un gaisa kvalitātes kontrolei atbilstoši normatīvajiem aktiem.

„Mūsdienās arvien lielāka vērība tiek pievērsta vides kvalitātei, efektīvai un, galvenais, videi draudzīgai saimniekošanai, kas kopumā ļoti ietekmē mūsu vispārējo dzīves kvalitāti,” saka LVĢMC valdes priekšsēdētāja Inita Stikute, „tāpēc arvien lielāka nozīme ir arī mūsu iespējām pašiem kontrolēt savu dzīvi. Šādu kontroli nodrošina arī iespējas pārbaudīt, kādu ūdeni dzeram, kādu gaisu elpojam, kādu pārtiku ēdam un galu galā – kā izmantojam mums pieejamos resursus, piemēram, kā racionālāk saimniekojam savā zemē, kādā vidē strādā mūsu uzņēmumu darbinieki un mēs paši.” LVĢMC vadītāja aicina gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus un pašvaldības izmantot laboratorijas plašās iespējas: „Gaisa, ūdens un augsnes paraugu analīzes ļoti bieži sniedz daudz nozīmīgas informācijas. Turklāt ne tikai tad, ja veikt šādas analīzes prasa spēkā esošie normatīvie dokumenti, bet arī tad, ja paši vēlamies kontrolēt savas dzīves kvalitāti vai veiksmīgi attīstīt biznesu. Ir taču ļoti nozīmīgi, piemēram, noskaidrot, piemēram, lauksaimniecības zemes augsnes sastāvu, lai racionāli plānotu ieguldījumus labāku ražu iegūšanai vai zemes izmantošanai,” uzskata Inita Stikute.

Šobrīd LVĢMC laboratorijā strādā vairāk nekā 40 darbinieki, kas ir speciālisti katrs savā nozarē – ķīmijā, bioloģijā, ekoloģijā, fizikā, ģeoloģijā, metroloģijā un citās jomās –, nodrošinot LVĢMC klientu apkalpošanu visā Latvijas teritorijā, veicot paraugu ņemšanu un paraugu analizēšanu gaisa, ūdens, augsnes, augu un citu vides kvalitāti ietekmējošu faktoru kvalitātes kontrolei. Sīkāka informācija par LVĢMC laboratorijas piedāvātajām iespējām - http://ej.uz/lvgmclaboratorija.

 

Papildu informācija:

Ainars Vladimirovs,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 29234250

E-pasts: ainars@tels.lv

 

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv