Vides paraugu ņemšana

Tikai pareiza un profesionāla paraugu ņemšana dod kvalitatīvus testēšanas rezultātus!

 2013. gada 5. decembrī ir atkārtoti piešķirta akreditācija VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) Laboratorijai atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 un LVS CEN/TS 15675:2008 standartu un reglamentētajā sfērā MK noteikumu prasībām pieteiktajā akreditācijā sfērā (derīga līdz 2018.12.04.).

Akreditēta ir arī vides paraugu ņemšana, kuru veic profesionāli LVĢMC speciālisti, kuriem ir ilggadīga pieredze paraugu ņemšanā, tādējādi šie pakalpojumi tiek veikti augstā kvalitātē.

LVĢMC speciālisti balstoties uz akreditētām metodikām veic visu veidu vides paraugu ņemšanu:

 • dzeramā ūdens,
 • gruntsūdens,
 • pazemes ūdens,
 • ražošanas notekūdens,
 • sadzīves notekūdens,
 • notekūdeņu dūņas,
 • tehniskā ūdens,
 • lietus ūdens,
 • virszemes ūdens (upes, strauti, ezeri un u.c. ūdenstilpes),
 • augsnes,
 • sedimentu,
 • atkritumu,
 • gaisa,
 • izmešu,
 • smaku koncentrācijas mērījumus (pagaidām vienīgie šāda pakalpojuma sniedzēji Latvijā).

LVĢMC speciālisti ir aprīkoti ar nepieciešamo inventāru(laivas, mēraparāti, paraugošanas aprīkojums, specapģērbs u.c.). Paraugu ņemšana tiek veikta visos gadalaikos. Izbraukumi un paraugu ņemšana notiek visā Latvijas teritorijā. LVĢMC ekologi, kuri ir akreditēti paraugu ņemšanā atrodas Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Skrīveros un Daugavpilī.

 • Speciālisti veic virszemes ūdens paraugu ņemšanu upē

 • LVĢMC speciālisti ar multimetra analizatoriem veic pH, elektrovadītspējas un izšķīdušā skābekļa mērījumus uz vietas ūdens objektā

 • Tiek analizēts gāzu sastāvs un noteikts putekļu daudzums izmešos

 • Paraugu ņemšana dioksīnu un furānu analīzēm