VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” paraksta līgumu ar Latvijas Universitāti

Šī gada 4. februārī VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) valdes priekšsēdētājs Kristaps Treimanis un valdes loceklis Jānis Lapiņš parakstīja partnerības līgumu starp LVĢMC un LU ar Latvijas Universitātes (LU) rektoru. prof. Indriķi Muižnieku.

Līguma mērķis ir nodrošināt LU un LVĢMC mērķsadarbības pasākumu īstenošanu. Mērķsadarbības ietvaros plānota LU un LVĢMC sadarbība zināšanu pārnesē, inovācijas kopu izveidē un citu kopīgu mērķu īstenošanā, vienlaikus nodrošinot racionālu resursu izmantošanu. Tostarp paredzēta arī LVĢMC dalība LU augstākās izglītības studiju programmu izstrādē un īstenošanā, sagatavojot speciālistus vides (hidrometeoroloģijas un klimata, hidroloģijas, augsnes, atmosfēras gaisa un ūdeņu kvalitātes un apsaimniekošanas) un zemes zinātņu (ģeoloģijas, hidroģeoloģijas) jomā.

 Partnerības līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros". 2015. gada nogalē un 2016. gada janvārī LU jau ir noslēgusi virkni nozīmīgu partnerības līgumu ar Latvijas zinātniskajām institūcijām un industriju.