VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" piedalīsies projektā par piesārņoto vietu datu bāzes izveidi

Starp Esterjētlandes reģionālo pašvaldību un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kas ir viens no sešiem projekta partneriem,  tika noslēgts līgums par piedalīšanos projektā “Inovatīva, ilgtspējīga sanācija” (INSURE - Inovative Sustainable Remediation”). Projekta mērķis - uzlabot un palielināt piesārņoto vietu sanāciju, tādejādi samazinot bīstamo vielu nokļūšanu Baltijas jūrā.

Piesārņotās vietas, kas satur bīstamas vielas, apdraud vidi visās valstīs, kas atrodas pie Baltijas jūras. Piesārņojuma veids un izcelsme atšķiras dažādās valstīs, tomēr tiek uzskatīts, ka tas nāk no vecām rūpnīcām, militārām bāzēm vai citām piesārņotām vietām. Visu projektā iesaistīto valstu uzdevums ir iegūt labākas zināšanas par problēmas risināšanu. Katram no projekta partneriem ir unikāla pieredze, zināšanas un kompetence, ko apvienojot var atrast jaunus un inovatīvus risinājumus piesārņoto vietu attīrīšanā.

Projekta rezultātā piesārņotajās vietās jāsamazina bīstamo vielu ietekme uz vidi. Samazinot noplūdi no piesārņotajām vietām pazemes un virszemes ūdeņos, tiks samazināta arī bīstamo vielu ieplūde Baltijas jūrā. Rezultāti tiks sasniegti trijās projekta tēmās : ilgtspējīga sanācija, vadības metodes un inovatīvi tehniskie risinājumi.  Visi trīs projekta posmi sekmēs rezultātu sasniegšanu, lai samazinātu bīstamo vielu un toksīnu ieplūdi Baltijas jūrā.

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” galvenie uzdevumi projektā:

  • jaunas datu bāzes izveide par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām. Datu bāzes forma būs lietotājiem draudzīga un informācija būs viegli atjaunojama;
  • mobilās aplikācijas izveidošana; mobilā aplikācija sniegs lietotājiem piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu precīzu atrašanos;
  • gruntsūdeņu piesārņojuma modeļa ieviešana.

Projekta INSURE vadošais partneris ir Esterjētlandes reģionālā pašvaldība. Projekta partneri ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Motala pašvaldība (Zviedrija), Populus group Oy (Somija), Helsinku universitāte (Somija), Vidzemes plānošanas reģions un Valmieras pilsētas pašvaldība.

Projekta kopējais budžets EUR 1 906 751, ko līdzfinansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma. Projektu īsteno no 2015.gada 1. septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciālists

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032699

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv