Zemestrīce Igaunijā 2016. gada 12. novembrī

2016.gada 12.novembrī (02h 50m pēc Griničas laika) Vertsjerva ezera apvidū (Igaunija) notika tektoniskā zemestrīce. Zemestrīce reģistrēta ar BAVSEN (Baltic Virtual Seismic Network) tīkla palīdzību. Lokalizācijas rezultāti ir parādīti tabulā un attēlā.

1.tabula.

2016.gada 12.novembra Igaunijas zemestrīces lokalizācijas rezultāti saskaņā ar LVĢMC un UHIS datiem.

Datums

Laiks, GMT (Global Meaning Time)

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

Tektoniskās cilmvietas dziļums, km

Lokālā magnitūda – Rihtera magnitūdas variants (zemestrīces enerģijas lielums)

Institūcija

2016/11/12

02:49:52

58.363

26.080

1.1

2.5

LVĢMC

2016/11/12

02:49:53

58.304

26.193

1.4

1.8

UHIS (University of Helsinki Institute of Seismology)

1.attēls. 2016. gada 12. novembra Igaunijas zemestrīces epicentri saskaņā ar LVĢMC un UHIS lokalizācijas rezultātiem.

Apzīmējumi: sarkanais aplītis - LVĢMC lokalizācijas rezultāti; zaļš aplītis - UHIS lokalizācijas rezultāti.

 

Saskaņā ar vēsturiskajiem datiem Vertsjerva ezera apvidū 1987. gadā notika trīs tektoniskās zemestrīces. Šī informācija ir iegūta makroseismisko pētījumu (aptaujas) rezultātā. Satricinājuma intensitāte sasniedza III – IV balles pēc MSK-64 satricinājuma skalas.

Vēl agrāk 1823. gadā Vertsjerva ezera apgabalā notika arī tektoniskā zemestrīce. Satricinājuma intensitāte sasniedza IV - V balles pēc MSK-64 satricinājuma skalas.

Tādējādi Vertsjerva ezera apgabals ir relatīvi seismotektoniski aktīvais rajons, kurā zemestrīces var atkārtoties.