Ziemeļeiropas aviācijas meteoroloģijas konsorcijs NAMCon

No 5. līdz 7. oktobrim VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” notiks Ziemeļeiropas aviācijas meteoroloģijas konsorcijas sanāksme, kurā tiksies aviācijas meteoroloģijas vadītāji un vadošie eksperti no septiņām valstīm.

Konsorcijas dalībnieki ir Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Islandes nacionālie meteodienesti. Tie ir vienojošies kopīgi strādāt, lai klientiem piedāvātu augstas kvalitātes aviācijas meteoroloģiskos pakalpojumus, kas atbilst visām starptautiskajām prasībām un nodrošina vienotu kvalitātes līmeni visā Ziemeļeiropas teritorijā. Aviācijas meteoroloģijas konsorcijas sanāksmes mērķis - izstrādāt darba plānu tuvākajiem gadiem, kā arī meklēt iespējas nodrošināt aktīvu sadarbību un efektīvāku pakalpojuma sniegšanu.

Andris Vīksna, LVĢMC prognožu un klimata daļas vadītājs: “Eiropas aviācijas jomā notiek pārmaiņas. Pastiprinās Eiropas Savienības centieni konsolidēt Eiropas gaisa telpu, novērst tās sadrumstalotību un decentralizāciju, samazinot aeronavigācijas pakalpojumu, tai skaitā meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēju izmaksas laikā, kad infrastruktūras un darbaspēka izmaksas pieaug. Eiropas Savienības SESAR projekta ietvaros tiek izstrādātas jaunas tehnoloģijas, produkti un pakalpojumi aeronavigācijai, notiek izmaiņas datu formātos, kas ļautu vairāk iekļaut meteoroloģiskos pakalpojumus gaisa satiksmes vadības sistēmās. Tiek veidotas stingrākas prasības pakalpojumu piedāvātājiem.”

Šādas izmaiņas ir izaicinājums valstu nacionālajiem meteodienestiem, īpaši mazās valstīs. Lai palīdzētu Ziemeļeiropas reģiona valstīm pielāgošanos mainīgajai videi, septiņu valstu nacionālie meteodienesti ir izveidojuši Ziemeļeiropas aviācijas meteoroloģijas konsorciju (NAMCon) ar mērķi būt labākajam aviācijas meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējam Ziemeļeiropā.

 

Par LVĢMC

LVĢMC vāc un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.