Datu meklēšana

LVĢMC mājas lapā iespējams lejupielādēt bezmaksas digitalizētus faktiskos meteoroloģiskos novērojumu datus, kuru iegūšanai bija piešķirts valsts finansējums. Bezmaksas nedigitalizētiem faktiskiem novērojumu datiem piekļuve tiek nodrošināta, ierodoties klātienē Vides datu arhīvā. Lai iegūtu maksas faktiskos novērojumu datus vai dažādos griezumos statistiski apstrādātu operatīvo informāciju, kā arī uz apjomīgām ilggadīgo novērojumu datu kopām balstītus apkopojumus un izvērtējumus, jāizvēlas attiecīgs pakalpojums.
 
Datu meklēšanu var īstenot pēc stacijas, attiecīgi staciju laukā izvēloties staciju un parametru laukā atzīmējot meklējamo parametru, vai pēc parametra, attiecīgi parametru laukā izvēloties parametru un staciju laukā atzīmējot meklējamo staciju. Lai izvēlētos vairākus parametrus vai stacijas, nospiediet CTRL taustiņu. Laukos ‘Datums no’ un ‘Datums līdz’ jānorāda meklējamā laika perioda sākumu un beigu datumus.
 
! Pēdējo 3 aktuālo mēnešu lejupielādētiem datiem notiek kvalitātes kontroles process. Novērojumu datu vērtības var mainīities.
 
! Ņemot vērā serveru tehniskās iespējas, datu lejupielāde ir ierobežota līdz 4 parametriem/stacijām par 1 gadu.
 

Stacija
Parametrs
Datums no
Datums līdz