Ūdens apsaimniekošana ir iespēja nodrošināt ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, nodarot minimālu kaitējumu apkārtējai videi, un tā skar visu ūdens ciklu – sākot no ūdens ieguves, beidzot ar attīrīta ūdens novadīšanu upēs vai ezeros. Ūdens apsaimniekošanas jautājumi jāņem vērā gan telpiskajā plānošanā, gan ražošanas procesos, gan vides aizsardzībā. LVĢMC rīcībā ir ļoti plaša vides informācija, ko ir iespējams iegūt gatavā veidā – gan ūdens kvalitātes kartes, gan piesārņojuma avotu analīze, gan nepieciešamās rīcības ūdens kvalitātes uzlabošanai noteiktā teritorijā, gan cita informācija pēc Jūsu pieprasījuma.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032620, 67032020.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
06-22.01. Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums (platība līdz 0.5 ha) gab 115,90 24,34 140,24
06-22.02. Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums (platība 0.51 - 1.0 ha) gab 191,97 40,31 232,28
06-22.03. Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums (par katru nākamo ha, skaitot no 1.1 ha) gab 76,08 15,98 92,06