LVĢMC speciālisti sagatavos Jums informāciju par gaisa kvalitāti konkrētā pilsētā (Rīga, Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Liepājas novads (Rucava) un Zosēnu novads (Zosēni).

Informāciju par gaisa kvalitāti ir iespējams apskatīt šeit .

Interesējošo informāciju klients var saņemt gan tabulas veidā, gan arī grafiskā formā. Gaisa kvalitātes ilggadīgie dati ir pieejami sākot no 1972.gada papīra formātā un nepārtraukta režīma mērījumu dati - sākot no 1999.gada.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.