Lai analizētu gaisa piesārņojumu, LVĢMC piesārņojuma izkliedes modelēšanai izmanto programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija Beta 3.0D). Modelēšana tiek veikta balstoties uz stacionāro avotu radītajām emisijām, izmantojot valsts statistiskā pārskata par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” atskaites par uzņēmumu radītajām emisijām, un informāciju par autotransporta plūsmu.

Meteoroloģiskajam raksturojumam tiek izmantoti novērojumu staciju ilggadīgo novērojumu dati. Ar EnviMan programmatūras palīdzību mūsu centra atbildīgie speciālisti novērtēs gaisa piesārņojuma izplatību jebkurā Latvijas vietā, ievērojot gan izmešu avota raksturlielumus, gan meteoroloģiskos un topogrāfiskos parametrus.

Iesniegums gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinam

Pakalpojumu cenas skatīt zemāk. Pakalpojumam “Gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķins satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem” tiek noteikta līgumcena, katram pasūtījumam to aprēķinot pēc pakalpojuma izpildei nepieciešamā darba apjoma.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām, izpildes termiņiem sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
06-04. Režģa šūnas koordinātu un rezultātu datu rindu aprēķins (pakalpojums pieejams tikai kopā ar 06-14.,vai 06-15., vai 06-16.p.) gab 27,42 5,76 33,18
06-05. Nepieciešamie meteoroloģisko apstākļu dati gaisu piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai (dati sagatavoti Excel formātā) gab 230,11 0,00 230,11
06-06. 1 kartes sagatavošana par gaisu piesārņojošo vielu izkliedi gab 20,42 4,29 24,71
06-14.01. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - vienai vielai 1 apr 218,00 0,00 218,00
06-14.02. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - divām vielām 1 apr 242,22 0,00 242,22
06-14.03. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - trim vielām 1 apr 266,44 0,00 266,44
06-14.04. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - četrām vielām 1 apr 302,78 0,00 302,78
06-14.06. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - piecām vielām 1 apr 327,00 0,00 327,00
06-14.07. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - sešām vielām 1 apr 351,22 0,00 351,22
06-14.08. Esošo (fona) gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins (aprēķinu rezultāts tiek atspoguļots tabulas formā, ietver gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu datu rindas) - par katru septīto vielu, skaito no septītās vielas 1 apr 157,44 0,00 157,44