Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 4. punktu pārskatu iesniegšanas termiņš ir 1. marts. Iepriekš minētie noteikumi pieejami: http://www.likumi.lv/doc.php?id=185796&version_date=27.01.2012

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.