LVĢMC piedāvā sagatavot dažāda veida hidroģeoloģisko informāciju, izmantojot ilggadīgi uzkrātos datus par hidroģeoloģiskajiem apstākļiem visā Latvijas teritorijā. Zinoši speciālisti sagatavo izziņas par ūdensapgādes iespējām Jūs interesējošā vietā, kas atvieglo pieņemt lēmumu par Jums nepieciešamā ūdens ieguves urbuma dziļumu. Atbilstoši Latvijas likumdošanai LVĢMC akceptē komersantu sagatavotās ūdens ieguves urbumu pases, saskaņo aizsargjoslu aprēķinus urbumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā aprēķina aizsargjoslas.

Detalizētāka informācija par pakalpojumiem un to cenām uzzināsiet, ja rakstīsiet uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai pa tālruni 67032665.