Attīstība ķīmisko vielu jomā notiek ļoti strauji, izpēte par ietekmes novērtējumu uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi manāmi atpaliek, tāpēc ir izveidoti dažādi normatīvie akti, kas paredz noteiktas darbības pirms ķīmisko vielu un maisījumu izvietošanas tirgū un lietošanas. Pakalpojumi ķīmisko vielu jomā ir izveidoti pamatojoties uz Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
07-01. Iesniegumu izvērtēšana biocīda inventarizācijas numura saņemšanai prod 60,20 0,00 60,20
07-11. Mazgāšanas līdzekļu novērtējuma atzinuma sagatavošana prod 176,44 37,05 213,49
07-13. Identiska biocīda citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts kompetentās iestādes atļaujas un dokumentācijas izvērtēšana atļaujas savstarpējai atzīšanai viena uzņēmuma ietvaros prod 721,78 151,57 873,35
07-14. Izvērtējums par produkta atbilstību biocīdu normatīvo aktu prasībām prod 9,96 2,09 12,05
07-15. Viena biocīda pielietojuma jomas paplašināšana biocīda un aktīvās vielas inventarizācijas ietvaros prod 7,83 1,64 9,47
07-16. Izziņa - apstiprinājums par piešķirto biocīda inventarizācijas numuru gab 11,38 2,39 13,77
07-18. Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk - regula Nr. 528/2012) 7. un 8.pantu gab 122872,00 0,00 122872,00
07-19. Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas apstiprināšanai par papildu produkta veidu gab 38931,14 0,00 38931,14
07-20.01. Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas atjaunošanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 14.pantu - pilna dokumentācijas izvērtēšana gab 122872,00 0,00 122872,00
07-20.02. Dokumentācijas izvērtēšana aktīvās vielas atjaunošanai saskaņā ar regulas Nr. 528/2012 14.pantu - nepilna dokumentācijas izvērtēšana gab 15136,97 0,00 15136,97