Radioaktivitātes testēšana un individuālā dozimetrija

LVĢMC laboratorija piedāvā veikt radiācijas mērījumus ūdens paraugos, celtniecības materiālos un objektos dažādiem starojumu veidiem. LVĢMC laboratorija ir vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic ūdens kvalitātes mērījumus atbilstoši Latvijas un starptautisko noteikumu prasībām, tai skaitā kopējās alfas un betas, radona un gamma radioaktivitātes noteikšana.

Laboratorija jau vairākus gadus veic arī valsts nozīmes ūdens monitoringa programmā noteikto, nosakot ūdens kvalitāti Latvijas lielākajās pilsētās, upēs un Rīgas jūras līcī. Laboratorija piedāvā veikt individuālās dozas mērījumus, izmantojot termoluminiscences dozimetrus (TLD), kā arī piedāvā veikt dozimetriju, izbraucot uz objektiem. Laboratorija ir akreditēta pēc standarta LVS ISO 17025.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032665, 67032021.