LVĢMC speciālisti operatīvi seko līdzi hidroloģiskā režīma raksturojošo lielumu: ūdens līmeņu, caurplūdumu un temperatūras, kā arī ledus režīma mainībai Latvijas upēs un ezeros. Visu veidu hidroloģiskās prognozes, brīdinājumi un operatīvā informācija par faktisko upju stāvokli tiek sagatavoti, pamatojoties uz LVĢMC novērojumu staciju datiem, kā arī uz informāciju, ko saņem no Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Sekojot līdzi hidroloģiskā režīma izmaiņām, kā arī laika apstākļu prognozēm, gatavo hidroloģiskās prognozes gan īsākiem, gan garākiem termiņiem. Ik pavasari tiek gatavotas arī pavasara palu prognozes Latvijas upēm.

Savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošinām ar hidroloģisko informāciju tās saimnieciskās nozares, kuru aktivitātes vistiešākajā veidā ir atkarīgas no hidroloģiskā režīma izmaiņām, kā arī tās valsts institūcijas, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Nacionālos bruņotos spēkus. Lai informāciju par bīstamām hidroloģiskām situācijām saņemtu ikviens Latvijas iedzīvotājs pēc iespējas savlaicīgāk un augstākā kvalitātē, atbilstošo informāciju publicējam savā mājas lapā.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032620, 67032020.