LVĢMC veic nepārtrauktu laika apstākļu novērošanu, kā arī, sekojot līdzi šīm izmaiņām, gatavo laika apstākļu prognozes gan pavisam īsam termiņam – tuvākajām stundām – gan arī garākiem termiņiem – līdz pat četrām nedēļām uz priekšu.

Pieejams specifisks pakalpojumu klāsts, kas var kalpot par atbalstu tām saimnieciskajām nozarēm, kuru aktivitātes vistiešākajā veidā ir atkarīgas no laika apstākļu izmaiņām. Savlaicīgi un iespējami augstā kvalitātē nodrošinām ar meteoroloģisko informāciju tās cilvēku darbības sfēras, kas ir tieši atkarīgas no laika apstākļiem – aviāciju, enerģētiku, siltumapgādi, ostas, ceļu uzturētājus, zemkopību, mežsaimniecību u.c., kā arī tās valsts institūcijas, kas atbild par valsts un iedzīvotāju drošību un aizsardzību - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Nacionālos bruņotos spēkus. Lai informāciju par bīstamām laika apstākļu izmaiņām saņemtu ikviens Latvijas iedzīvotājs pēc iespējas savlaicīgāk un augstākā kvalitātē, atbilstošo informāciju nosūtām plašsaziņas līdzekļiem, kā arī publicējam savā mājas lapā.

Piedāvājam:

  • precīzas augstas kvalitātes prognozes!

Ik dienu prognozes tiek vērtētas, to kvalitātei tiek sekots līdzi saskaņā ar ISO procedūrām jau vairāk nekā 13 gadus.

  • savlaicīgus un kvalitatīvus brīdinājumus!

Īsa un ļoti īsa termiņa prognozes, kas jums sniegs informāciju par tām laika parādībām, kas ietekmē tieši jūsu aktivitātes – stāstiet mums, kas ir tās laika parādības, kas ir kritiskas Jūsu biznesam un mēs Jūs savlaicīgi par tām brīdināsim!

  • nepārtrauktu servisu - 24 / 7 / 365!

Mūsu klientiem pieejamas speciālista konsultācijas visas diennakts garumā. Zvaniet un jautājiet!

  • mūsdienīgs dizains!

Pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas, mēs prognozes veidojam viegli uztveramas un saprotamas. Mūsu speciālisti izveidos prognožu noformējumu tieši jums! Stāstiet savas vēlmes un mēs veidosim risinājumus!

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032620, 67032020.