Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484, bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei Latvijas teritorijā izmanto bīstamo atktritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS). Šīs sistēmas pārzinis ir LVĢMC. LVĢMC, izmantojot internetu, nodrošina BAPUS lietotājam iespēju BAPUS elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes - pavadzīmes; iespēju BAPUS apstiprināt notikušus darījumus ar citiem lietotājiem vai arī tos noraidīt; iespēju veikt darbības BAPUS, uzrādot pārstrādāto atkritumu daudzumu; iespēju sekot līdzi BAPUS aprēķinātai bilancei (atkritumu daudzumam, kas atrodas pie lietotāja) par sistēmas lietotāja uzrādītajām darbībām un pārvadājumiem; iespēju aplūkot BAPUS lietotāja veikto darījumu pārskatus.

Lai reģistrētos un izmantotu BAPUS, nepieciešams līgums ar LVĢMC.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032665, 67032620.

 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
22-29.01. Ikgadēja maksa par bīstamo atkritumu uzskaiti neatkarīgi no tā, cik mēnešus gadā persona izmanto BAPUS 1mēn. 71,14 14,94 86,08
22-29.02. Maksa par pavadzīmi gab 1,42 0,30 1,72