17.04.2014. ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” , kuri stājas spēkā ar 2014. gada 1. maiju.

Saistošie noteikumi paredz, ka sākot ar 2014.gada 1. maiju visi Latvijas teritorijā veiktie būvniecībā radušos atkritumu (turpmāk - Atkritumu) pārvadājumi ir jāreģistrē speciālā Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (turpmāk - BRAPUS). BRAPUS lietotāji - personas, kas veic Atkritumu pārvadājumus, kontroles un uzraugošās iestādes, kā arī valsts un pašvaldības iestādes, kuras normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei izmanto sistēmā iekļauto informāciju. BRAPUS pārzinis - VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC).

Lai reģistrētos un izmantotu BRAPUS, nepieciešams līgums ar LVĢMC.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032620, 7032665.

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
22-33.01. Ikgadējā maksa par būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaiti (neatkarīgi no tā, cik mēnešus gadā persona izmanto BRAPUS) cet. 118,00 24,78 142,78
22-33.02. Maksa par pavadzīmi gab 1,43 0,30 1,73